Hương cà phê Khe Sanh

Đến giờ, người dân Hướng Hoá vẫn truyền tai nhau câu chuyện về sự xuất hiện của cây cà phê trên quê hương mình.

Read More